Mesto sú ľudia. Cesty a budovy sú iba technickým nástrojom na dosiahnutie toho, ako chceme v našej komunite žiť. Ak je mesto iba dopravným uzlom, kde automobil vytláča ľudí z ulíc, v takom meste strácame osobný kontakt s druhými, strácame motiváciu, strácame život. Chceme slobodne výjsť zo svojich domov, chceme bezpečné ulice, priestor na stretávanie sa, výchovu detí, zábavu ako aj oddych. V dobrom meste je človek a jeho sociálne potreby na prvom mieste.

Štatistiky hovoria, že takmer 75% populácie Európy žije v urbánnom prostredí. Slovenský priemer je síce nižší, o to viac však platí, že mestá by sa mali starať o kvalitu verejných služieb. Mnohé európske mestá nám idú príkladom. Slovensko a Čechy potrebujú odvážnych ľudí, ktorí sa neboja nahrádzať zastaralé koncepty novými. Spoľahlivá verejná doprava, vyššia miera zapojenia žien do verejného rozhodovania, kvalitnejšia architektúra, viac zelene a peších zón, to všetko robí mesto bezpečnejším a lepším pre život.

Na stránkach Mesto pre ľudí sa pozeráme na slovenské a české mestá z pohľadu moderného urbanizmu, kde na vrchole priorít stojí človek, zdravé životné prostredie a reálna sociálna sieť.

Enrique Penalosa, bývalý primátor kolumbijského hlavného mesta Bogota hovorí: “Vyspelá krajina nie je tá kde chudobní ľudia jazdia na autách. Je to krajina, kde bohatí nasadnú na verejnú dopravu.”

Poďme aj my meniť naše mestá.
Aby sa stali mestami pre ľudí.

Kontakt

Máte organizáciu, ktorá pracuje na zlepšení vášho mesta?
Potrebujete nezávislý pohľad na plánovanie verejného priestoru?
Páči sa vám táto stránka?

Pripojte sa k nám na Facebook

Alebo nám napíšte patrik@mestopreludi.sk